Wajsprych, D. (1). Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej. Forum Oświatowe, 22(2(43), 111-121. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/238