Stańczyk, P. (1). Demokracja ekonomiczna i wychowanie. Forum Oświatowe, 22(2(43), 5-17. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/225