Kułak, W. (1). Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych. Forum Oświatowe, 23(1(44), 159-167. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/221