Wlazło, M. (1). Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego – korzyści i zagrożenia. Forum Oświatowe, 23(1(44), 121-136. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/218