Serafinowicz, M. (1). Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych. Forum Oświatowe, 23(1(44), 103-120. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/217