Zdziarski, K. (1). Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń. Forum Oświatowe, 23(1(44), 77-101. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/216