Leek, J. (1). Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego. Forum Oświatowe, 23(1(44), 45-58. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/213