Gołębniak, B. D. (1). Od redakcji. Forum Oświatowe, 24(2(47), 9-10(pl); 11. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/209