Stańczyk, P. (1). Pedagogiczne kontrowersje wokół prawa wyznaniowego w Polsce – przypadek katechezy szkolnej. Forum Oświatowe, 23(2(45), 189-205. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/205