Łagocka, K. (1). Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej. Forum Oświatowe, 23(2(45), 157-169. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/203