Dybaś, M. (1). Peryferie europejskiego szkolnictwa wyższego. Forum Oświatowe, 23(2(45), 123-134. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/201