Polczyk, P. (2012). Autoetnografia jako możliwa metoda badawcza. Forum Oświatowe, 24(2(47), 175-182. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/20