Cackowska, M. (1). Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe i polityczne. Forum Oświatowe, 23(2(45), 93-110. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/199