Ostrouch-Kamińska, J. (1). Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej. Forum Oświatowe, 23(2(45), 77-92. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/198