Martyniuk, W. (1). Mariaż codzienności z niecodziennością. W kręgu definicyjnych ujęć. Forum Oświatowe, 23(2(45), 41-55. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/196