Kopciewicz, L. (1). Pedagogiczne teorie i feministyczne rewizje – John Dewey, Paulo Freire. Forum Oświatowe, 23(2(45), 27-39. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/195