Przybylski, B. (2014). Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218. Forum Oświatowe, 26(2(52), 193–198. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/193