Dzikiewicz-Gazda, U. (1). Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 24(2(47), 167-174. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/19