Kostyło, P. (2014). Recenzja książki Przemysława Grzybowskiego: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa (Kraków: Impuls, 2012), ss. 472. Forum Oświatowe, 26(1(51), 187-190. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/189