Brudnik-Dąbrowska, M. (1). Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Forum Oświatowe, 24(2(47), 139-164. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/18