Uryga, D. (2014). „System edukacji” jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym. Forum Oświatowe, 26(2(52), 69-81. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/173