Chmura-Rutkowska, I. (2014). Zmowa milczenia. Problem samotności ofiar rówieśniczej przemocy ze względu na płeć w polskich gimnazjach. Raport z badań. Forum Oświatowe, 26(1(51), 113-127. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/169