Kubinowski, D. (2013). Recenzja książki "Edukacyjne badania w działaniu", pod redakcją naukową Hany Červinkovej i Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss. 370. Forum Oświatowe, 25(3(50), 203-209. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/168