Goldfarb, J. (2013). Kryzysy w edukacji. Refleksja nad splotem edukacji z ekonomią i polityką. Forum Oświatowe, 25(3(50), 153-161(en); 163. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/164