Mendel, M., & Szkudlarek, T. (2013). Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne. Forum OĊ›wiatowe, 25(3(50), 13-34. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/163