Dzikiewicz-Gazda, U. (2013). Bajkowy marketing niszowy. Neoliberalne zawłaszczenie edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 25(3(50), 79-91. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/162