Ligus, R. M. (2013). Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli. Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE. Forum Oświatowe, 25(3(50), 137–149. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/157