Goede, K. (2014). Recenzja książki Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty Łączyk: Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 135. Forum Oświatowe, 26(1(51), 177-186. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/156