Nowak-Dziemianowicz, M. (2013). Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania. Forum Oświatowe, 25(3(50), 35-60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151