Prymak, T. (2013). VII Augustowskie Spotkanie Naukowe „Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)”. Augustów 9-11 września 2013 r. Forum Oświatowe, 25(3(50), 183-186. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/149