Konkol, K. (2013). Sprawozdanie z Konferencji „Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja. Praktyka”. Warszawa, 26-27 września 2013 r. Forum Oświatowe, 25(3(50), 187-190. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/147