Dziemianowicz-Bąk, A. (2013). „Dlaczego?” zamiast „Czy?”. Polityka edukacyjna wobec nierówności – problem uzasadnienia. Forum Oświatowe, 25(3(50), 63-78. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/145