Hrehorowicz, A. K. (2013). Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Toruń 16–17 września 2013 r. Forum Oświatowe, 25(3(50), 179-182. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/140