Gutstein, E. (2013). Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę. Forum Oświatowe, 25(3(50), 117-126. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/136