Ostrowska, U. (2014). Dyskurs – z perspektywy teoretyczno-metodologicznej. Forum Oświatowe, 26(1(51), 91-109. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/131