Skorulski, K. (2014). Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire. Forum Oświatowe, 26(1(51), 15-35. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/130