Derza, E. (1). L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011. Forum Oświatowe, 24(1(46), 341-347. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/127