Gołębniak, B. D., Cervinkova, H., Ligus, R., & Zamorska, B. (1). Kongresy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), Sewilla 2005; San Diego 2008; Rzym 2011. Forum Oświatowe, 24(1(46), 319-325. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/125