Borukało, A., & Kiciński, A. (1). Jaką społecznością uczącą się są nauczyciele?. Forum Oświatowe, 24(1(46), 301-316. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/124