Cervinkova, H. (1). Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne : studium przypadku. Forum Oświatowe, 24(1(46), 267-283. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/122