Engeström, Y., & Sannino, A. (1). Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania. Forum Oświatowe, 24(1(46), 209-266. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/121