Opłocka, U. (1). Społeczno-kulturowe konstruowanie sensów nauczycielskiego oceniania. Forum Oświatowe, 24(1(46), 185-207. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/120