Kostyło, H. (1). Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji. Forum Oświatowe, 24(2(47), 15-32. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/12