Filipiak, E. (1). ‘Produkty’ kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Forum Oświatowe, 24(1(46), 159-183. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/119