Veresov, N. (1). Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności. Forum Oświatowe, 24(1(46), 141-156. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/118