Wiza, A. (1). Kulturowe wymiary podróżowania. Forum Oświatowe, 24(1(46), 125-140. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/117