Chmura-Rutkowska, I. (1). Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy. Forum Oświatowe, 24(1(46), 41-73. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/114