Klus-Stańska, D. (1). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 24(1(46), 21-40. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/113