Taboł, S. (2013). Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, ss. 348. Forum Oświatowe, 25(3(50), 193-197. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/106