(1)
Pachowicz, M. Model Wsparcia Osoby neuroróżnorodnej Na różnych Etapach Edukacji. FO 2024, 36, 97-108.